Шаблоны Joomla Joomla
Тернопільська обл., м. Підгайці, вул. Майдан Незалежності, 2
   
 +380683655272

Організація роботи Студентської ради Галицького медичного коледжу

Студентська Рада спільно з адміністрацією коледжу формують творчу особистість майбутнього фахівця  в галузі медицини.

Пріоритетними завданнями Студентської ради Галицького медичного коледжу є:

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, щодо організації навчального процесу;

– забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

– забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

– сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків за інтересами;

– організація співробітництва з волонтерськими організаціями;

– сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

– заслуховування проблем студентів перед адміністрацією коледжу.

Метою студентського самоврядування Галицького медичного коледжу є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці.

Голова Студентської ради Галицького медичного коледжу виконує такі функції:

– організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради;

– представляє інтереси студентської громади;

– делегує свої повноваження заступнику;

– забезпечує організацію проведення чергових та позачергових зборів студентів.

Студентська рада Галицького медичного коледжу має право:

– отримувати від адміністрації коледжу консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

– звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації коледжу стосовно питань, що належать до кола повноважень Студентської ради;

– вести конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій педагогічних працівників, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України "Про звернення громадян", вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством.

Про проведення різноманітних заходів Студентською радою Ви  можете дізнатися з новин на сайті коледжу.