Друк

Педагогічний колектив коледжу має високий науково-методичний потенціал і успішно втілює інноваційні методи навчання в життя. А організовує цей процес методист коледжу, Бартошів Ольга Володимирівна

Методична робота в коледжі- це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на підвищення результативності навчально-виховного процесу, досягнення оптимальних результатів у професійній підготовці майбутніх медиків.

 

В навчальному закладі склалась відповідна структура науково-методичної   роботи.

Структура методичної роботи колледжу:

Змістом науково-методичної роботи в коледжі є:

Основні завдання науково-методичної роботи в коледжі:

Основною метою науково-методичної роботи коледжу є підвищення якості освіти студентів коледжу за допомогою використання в навчально-виховному процесі сучасних педагогічних технологій; професійна підготовка спеціалістів для сфери медицини.

Однією з колективних форм науково-методичної роботи є реалізація генеральної навчально-методичної проблеми, над якою працює

педагогічний колектив коледжу: «Використання новітніх технологій навчання,як важливого чинника підвищення якості підготовки та становлення особистості медичного працівника ».

Практичний аспект роботи над головною науково-методичною проблемою коледжу полягає в удосконаленні освітнього процесу, результати якого заслуховуються та демонструються на:

Кращий досвід викладачів з навчально-методичної проблеми оформляється в інформаційно-методичних вісниках:

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання, реалізації методичної проблеми в коледжі працює2 предметних циклових комісій та методичне об’єднання кураторів груп.

Керівництво роботою предметних циклових комісій здійснюють голови ПЦК, які обираються з найбільш компетентних викладачів.

Щомісячно проводяться засідання ПЦК, на яких обговорюються актуальні питання психолого-педагогічної науки та методики викладання предметів.

Великий досвід нагромаджений в проведенні позааудиторних заходів.     Щорічно у коледжі за затвердженим графіком проходять тижні предметних циклових комісій.

Чільне місце в позааудиторній науково-методичній роботі займає організація та здійснення науково-пошукової роботи викладачів та студентів.Вже стало традицією на завершення тижня знань кожній предметній цикловій комісії здійснювати презентацію портфоліо педагогічного досвіду з науково-методичної проблеми, над якою працюють члени методичних комісій, з використанням електронного мультимедійного супроводу.

Одна із колективних форм методичної роботи- відкриті заняття. Їх мета – підвищення майстерності викладачів. 

Тільки через самоосвіту і творчий пошук викладач приходить до своєї майстерності. А цьому сприяють  відкриті заняття та налагоджене взаємовідвідування, яке має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності викладачів.

Окремим розділом методичної роботи є робота із викладачами-початківцями.Традиційно проходять заняття Школи викладача-початківця.

Останнім часом у роботі навчального закладу, поряд з традиційними заходами, використовуємо нетрадиційні форми організації методичної роботи:

Важливою формою управління розвитком професійної компетентності викладачів є атестація. 

Атестація викладачів – це важливий засіб підтримки академічних і професійних стандартів, основна форма контролю діяльності викладачів. Із метою оцінювання стану організації та реалізації навчально-виховного процесу перед атестацією проводяться творчі звіти педагогічних працівників.  

Методичний кабінет - центр творчої думки викладача. Роботою методичного кабінету керує методист разом із заступником директора з навчальної роботи.

Основна мета методичного кабінету -створення умов для розвитку творчого потенціалу викладачів і студентів.

Методичний кабінет - це робочий куточок, структура й наповнюваність якого чітко продумані та створені так, що навчально-методичні матеріали знаходяться та зберігаються зручно та раціонально для використання. Створені папки:

 Методичний кабінет має доступ до Інтернету.

Методичні рекомендації кураторам щодо проведення батьківських зборів

Методичні рекомендації (скачати)